Ортодонтия

Ортодонтията е раздел от денталната медицина, който се занимава с профилактиката, диагностиката и лечението на зъбно-челюстните деформации и аномалии (ЗЧДА). Тя включва:

Първична профилактика – недопускане и отстраняване на причините за ЗЧДА преди тяхната поява;
Лечение на ЗЧДА в отделната челюст и оклузията (захапката);
Ортодонтската част от комплексно ортодонтско-хирургично лечение – при цепки и тежки ЗЧДА;
Ортодонтската част от комплексно ортодонтско-протетично лечение на заболяванията на пародонта.

Наши пациенти са, както деца на всякаква възраст, така и възрастни пациенти с оплаквания, касаещи естетиката, но и функцията на дъвкателния апарат. В зависимост от конкретния проблем на пациента, неговата възраст, особености и взимайки предвид индивидуалните му предпочитания и разбирания, избираме заедно, най-подходящия метод на лечение и целим създаването на много красиви, здрави и правилно функциониращи усмивки. И тъй като ортодонтията върви ръка за ръка с останалите раздели на денталната медицина, предлагаме комплексно лечение, с участието на специалисти от нашата и други клиники, с цел осигуряване на най-високо качество на лечебния процес.